Gutom na gutom na kami

Ni KENNETHFER NABO

Gutom na gutom na kami
Kami na nagtanim
Kami na walang pagod na nagsaka
Sa lupang hindi amin
Bungkal dito
Tanim doon
Buong araw nakayuko
Ito ang buhay naming sa nayon

Gutom na gutom na kami
Binuksan ang kalderong walang laman
Gutom ang aming mga tiyan
Kami ang nagpapakain
Sa buong bayan
Ngunit kami ang walang pagkain sa hapag-kainan

Gutom na gutom na kami
Kayo ang nagpalala sa aming kagutuman
Sa matatamis niyong mga pangako
Sa mga programang ayon sa inyo’y para sa kaunlaran
Ngunit iilan lang ang nakinabang
Mga panginoong maylupa ay nagagalak
Sa mga patakarang ginawa ng pamahalaan
Sila-sila lang ang nakinabang

Gutom na gutom na kami
Walang makain dahil sa tagtuyot
Kaya sa gobyerno kami ay lumapit
Bigas ang aming hiningi
Ngunit bala ang isinukli
Tanong namin: Bakit pinapatay ng gobyerno ang mismong nagtanim?
Gamit ang kanilang armadong lakas
Kami ay pinapatay
Bigas ang aming kinakain
Ngunit dugo at bala ang sa amin ay nakahain

Gutom na gutom na kami
Mamamatay na kami sa gutom
Gutom sa hustisya
Para sa aming mga kasamang namayapa
Sa gitna ng laban para sa tunay na reporma sa lupa

Wala nang panahon sa pag-aalinlangan
Ito ang panahon upang magsama-sama, tayo na at magkaisa
Upang bawiin ang lupang dapat ay sa atin

Ang sambayanan ay sawa na
Sa gutom at kamatayan
Isulong ang digmang bayan
Para makamit ang makatarungang kapayapaan
At itayo ang tunay na gobyerno ng mamamayan
Na may sosyalistang katangian (https://www.bulatlat.com)

Si Kennethfer Nabo ay miyembro ng Kabataang Artistang Tunay na Lumalaban-Davao.

Share This Post