Hindi luksang paalam, kasamang Dario

Ni MARK ANGELES

Sapagkat ang baya’y hindi nila magagapi,
Ka Zola, Ka Nante, Ka Ugis, Ka Emil,
Nilandas mo’t ginabayan ang masa’t gerilya
Sa mga nayo’t sona ng Ilocos at Cordillera.

Dito sa amin sa Kalakhang Maynila,
Ka Tolayts, Ka Daniel, Ka Dario, Papa Dee,
Sumibol ka sa LFS at CEGP, sa UE at PUP,
Naging liwanag ka sa dilim ng hatian ng ‘90s.

Matapang at magiting na pulang mandirigma,
Itinuring mo kaming mga kapatid at anak,
Ano man ang aming edad at pinagmulan,
Sa kabila ng sapin-sapin naming kahinaan.
Iginalang mo kami bilang iyong mga kasama
Gaya ng kung paano ka inaruga‘t hinubog
Ng pambansa-demokratikong kilusan,
Ng demokratikong rebolusyong bayan.

Sa loob ng tatlong dekada ng buhay
Humina’t lumakas ang galamay ng kaaway.
Ngunit naroon ka sa ilalim ng bandila ng Partido,
Patuloy na dinudurog ang pyudalismo,
Patuloy na dinudurog ang burukrakta-kapitalismo,
Patuloy na dinudurog ang imperyalismo.

Patuloy na nag-aalab ang iyong liwanag
Na ipinapasa mo sa bawat kabataang makaharap.
Leonardo Manahan…
Ka Zola, Ka Nante, Ka Ugis, Ka Emil,
Ka Tolayts, Ka Daniel, Ka Dario,
Kasama mo kami ngayon
Hanggang sa dulo ng iyong mortal na buhay,
Kasama mo kami
Hanggang sa tagumpay ng rebolusyon!

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post