The Project Pisapungan Anthem

Ni BILLY IBARRA

I.

Halika na sa Pisapungan at malayang tanawin
Ang pagsikat ng gintong umagang paparating
Sasalubungin ng ngiti ng mga Aytang kay saya
Mahigpit ang mga yakap, oras mo’y ‘di aksaya

Pagmasdan ang mga bata sa luntiang paraiso
Kagalakang mag-iiwan ng puwang sa iyong puso
Tila ba isang tahanang lagi mong uuwian
Ang kanilang pagmamahal, marapat lamang suklian

Walang ibang hiling, kundi mabuhay nang payapa
Mga munting pangarap para sa katutubong lupa
Pagsaluhan ang biyayang ibinigay ng kalangitan
Karapat-dapat para sa lahat ang silbi ng kaunlaran

Karapata’y di nasusukat sa kulay ng balat
Kasaysayan ng katapangan ay muling mauugat
Di nagpasakop sa kahit na sino mang mga dayuhan
Pagpapasya sa sarili, lagi’t laging ipaglalaban

II.

Lupang ninuno sa perlas ng silangan
Pinagyaman ng ating lahi para sa kinabukasan
At hindi makapapayag na ito ay kamkamin
Ng mga dayuhang sa bayan natin ay sakim

Kinalbo ang kagubatan para lamang sa kapital
Dating ibong malaya, hininga’y nangapigtal
Pagmasdan ang lumang ilog tungo sa karagatan
Wawasakin, gugunawin ng dambuhalang dam

Ang mga bituin sa langit, pilit na papalitan
Ng liwanag ng lungsod, mapanlinlang na kaunlaran
Makikinabang, iilan, sa daliri ay bilang
Titingin ka lang ba diyan o kikilos ka naman?

Halika na, dito sa ami’y sumama, kailangan ka naming makiisa
‘Wag nating hayaan ang mga gahaman sa ‘ting muli ay makaisa
Atyu ku keni, nandito kami para sa Ayta, hanggang sa huli
Lupang ninuno, depensahan, paninindigang hindi mabibili

(https://www.bulatlat.com)


Si Billy Ibarra ay nagtapos ng Bachelor of Arts in History sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas at kasalukuyang kumukuha ng Master of Arts in Philippine Studies sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Kolehiyo ng Arte at Literatura. Siya ay kasapi ng Kilometer 64 Writer’s Collective.

Ang Project Pisapungan ay immersion program ng EcoHumans, Inc., isang non-profit organization. Ito ay ang buwanang pakikisalamuha sa komunidad ng mga Ayta sa Gitnang Luzon upang malaman ang buhay, kultura, at pakikibaka ng mga kapatid nating katutubo sa kanilang lupang ninuno.

Share This Post