Butil at bala

Image courtesy of Southern Tagalog Exposure

Ni JHIO JAN A. NAVARRO

Matamis na tubo
Palay na ginto
Pagkalabit ng gatilyo
Dinilig ng dugo

Karo’t bara
Kalabaw at pala
Saksi sa krimen
Ng trenta y otso’t pistola

Biktima ng mga ganid
Kabalintunaan ang sinapit–
Nagpunla ng butil
Umani ng bala

Banat sa yuko
Salat sa subo
Tugon ng katarungan?
Palamunin ng bala’t patuluging tuluyan.

Pilay at pipi,
Bulag at bingi,
Nauna’y sila nang buhay pa
Huli’y hustisya sila’y patay na.

Pilay at pipi,
Bulag at bingi,
Butil ang ipinunla ng nauna
Ang huli, tugon ay bala.

*The author is a staff writer of PAGBUTLAK, the official student paper of the College of Arts & Sciences, U.P. Miag-ao, Iloilo Campus.

Share This Post