Kape

ni Mark Angeles

Kanina, hindi ko sinasadyang iangat ang tasa
Nang hindi nakapikit, para bang pagsilip
Nang direkta sa mata ng bagyo.
Nakita ko ang kapeng biglang umalimpuyo.
Nakita ko ang pagtaas ng bahang may putik,
Kaladkad ang anumang naitumba ng hangin.
Nakita ko ang mga humihingi ng saklolo.
Nakita ko ang mga hindi makahingi ng saklolo.
Nakita ko ang mga guho nang gulugod ng mga bundok
Dahil sa mga kapitalista’t politikong gabundok ang kasakiman.
May kuryente na rito, malinaw na ang tubig,
Naayos na ang butas sa bubong,
Hindi pawala-wala ang internet,
Pero ayaw mawala ang ligalig kahit
Sa paghigop ng kape.
Ginigising ako ng tawag ng konsensiya.
Ginigising ako ng tawag na laliman ang bulsa.
Ginigising ako ng tawag ng hustisya.

(Bulatlat.com)

Share This Post