Tags: ka fort

A six-year span of time could make a child out of an infant after he or she is able to crawl, stand, walk, run, read, write and even tie shoe laces. However, the nearly six-year-old campaign for justice for the killing of Diosdado “Ka Fort” Fortuna has long been taking baby steps when a flawed report almost pushed the campaign back to square one.

NI MARK ANGELES Inilathala ng Bulatlat.com Vol. VIII, No. 31, September 7-13, 2008 Fortuna Primigenia. Ikaw ay buntalang pumitik sa kalangitan nang unyon ay isilang. Fortuna Redux. Ikaw ay pumangulo sa unyong binalasa ng kamatayan. Fortuna Victrix. Ikaw ay gabay sa lakbayan ng mga manggagawa tungo sa ganap na tagumpay. Diosdado Fortuna. Ikaw ang masong…