Fortuna

NI MARK ANGELES
Inilathala ng Bulatlat.com
Vol. VIII, No. 31, September 7-13, 2008

Fortuna Primigenia. Ikaw ay buntalang pumitik sa kalangitan nang unyon ay isilang.
Fortuna Redux. Ikaw ay pumangulo sa unyong binalasa ng kamatayan.
Fortuna Victrix. Ikaw ay gabay sa lakbayan ng mga manggagawa tungo sa ganap na tagumpay.
Diosdado Fortuna. Ikaw ang masong bumayo sa umaasong bakal upang likhain ang patalim.
At gayong nilagyan nila ng piring ang iyong paningin, hanggang sa huli’y
ikaw ang Annonaria na nagtanggol sa mga uhay ng katarungan.

(alay kay Disdado ‘Ka Fort’ Fortuna, national council member ng KMU at tagapangulo ng Nestle Cabuyao Union, na pinaslang noong Setyembre 22, 2005 sa harap ng Sagara Factory sa Calamba, Laguna)

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post