Tags: Politics & Governance

Ayaw nating maging jologs pero ito na ang karumal-dumal na nagawa sa atin ng rehimeng Arroyo. Lumilingon ang marami sa atin sa kaliwa’t kanan at nag-iisip kung paano makakalamang sa kapwa gayong ang pambansang pangulo na sukdulang nakakalamang sa lahat ay hindi napapansin. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Vol. VIII, No. 25, July…

May afinidad ang pornograpiya at politika—pareho itong nagpapakita ng kalabisan, kadalasan isang paulit-ulit o tematikong akto (sex sa pornograpiya, skandalo sa politika) na nakasentro sa spektakularisasyon ng katawan ng mga aktor, at ang naturalisasyon ng kahindik-hindik na afekto sa manonood. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Vol. VIII, No. 4, February 24-March 1, 2008…