Pagtuturo sa panahon ng panduduro

Magkaugnay ang tila magkahiwalay na mga pahayag na ito sa tatlong dahilan: Una, ang kasalukuyang senador ay dati ring hepe ng PNP. Ikalawa, ang kasalukuyang hepe ng PNP ay matagal nang pinag-iinitan ang ilang unibersidad dahil sa aktibismo ng mga estudyante nito. Ikatlo, pareho silang mag-isip dahil sa limitadong bokabularyo: Para sa kanila, ang aktibista at komunista ay iisa.

One pastor killed, another church worker harassed in 2 days

“The number of violent attacks against Christian human rights defender has alarmingly increased in the three years of President Rodrigo Duterte’s government. We hold him responsible for the escalating hostile acts being committed against all human rights defenders from civil society and people’s organizations and the church community.”