Tags: Rene Boy Abiva

Ni RENE BOY ABIVA Pagkasapit na pagkasapit ng nanunuot sa lamig na bukang-liwayway dumating ang banda-musiko; agad nilang inayos ang kanilang hanay nang pabilog; sa gitna ang baho, tambol, at simbalo habang sa magkabilang gilid nama’y nakapuwesto ang trumpeta, trombon, at tuba; dagli nilang tinugtog ang Martsa Para sa Patay ni Saul; at nangagsimulang gumapang…

Ama

Ni RENE BOY ABIVA I Ginawa kong bukas ang ‘yong simbahan para sa mga anak mong ‘alang matuluyan pinagpasyahan kong ito’y maging kanilang kanlungan sa gaya ni Aling Maring, Tata Mario at iba pa na mga nangagsipaglayas sa Baryo Kalbaryo nang hambalusin sila ng militarisasyon, ‘di lang mga tao, Ama, ang aking kinanlong kasama pati…