Tags: SM Malls

Hail to the (Endo) King!

Sy may indeed be a hardworking man. But so are his conglomerate’s employees. With Sy’s determined use of neoliberal policies such as contractualization, the fruits of tens of thousands of his employees’ hard work go largely to his companies’ profits. Here lies the unheralded side of his Forbes-topping net worth, the secret to his centavo to billion peso taipan tale and why labor groups are raising their placards to hail the Endo King.

Sa syudad ng malls, ang masaker ay hindi sa labas kundi sa loob ng malls.  Mga patay na buhay na walang kasawaang naglalakad, namimili, nagpapaligaw sa gitnang uring fantasya.  Dito sa malls, iniiwan sa pinto ang labi ng anumang materialidad ng abang uring pinagmulan.  Sa pagbati ng gwardya at inspeksyon ng gamit ng maller, iniiwan…