Misteryo ng Hapis

NI JOI BARRIOS-LEBLANC*
Inilathala ng Bulatlat
POETRY
Vol. VII, No. 14 May 13-19, 2007

(Para kay Fely Garcia, domestic worker sa New York na diumano’y nagpatiwakal)

Nakabitin siyang
Natagpuang patay,
Anong misteryo ng hapis.

Ang tanging sinisiwalat
Ng pantali sa kanyang leeg
Ay sanhi ng pagkamatay,
Di nito maibubulalas
Ang hapdi ng kaluluwa,
O ang dalamhating inipon sa dibdib.

Ang ipinagluluksa natin
Ay di ang katawang walang buhay,
Di isang numero sa statistiko
ng mga manggawang nangibang-bayan
Di lamang si Fely, ang mahal nating si Fely,
Kundi si Huli, laging si Huli,
Katulong na bayad utang,
Lahat tayong inaakalang
Aliping bayad-utang.

Tanging ang kanyang pagkamatay
Ang misteryo.
Ang kahirapang nagtutulak sa pagluwas
ang trahedya na nakasakmal sa ating mga leeg,
At tayo’y nakikibaka, bawat saglit nakikibaka
Para sa bawat hiningang walang pangamba,
Para sa luwalhati
Ng kaunti man lamang pag-asa.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

*Si Joi Barrios-Leblanc ay kasapi ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan).

Share This Post