Hamon sa Makata

NI NOEL SÁLES BARCELONA
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 22, July 8-14, 2007

1.

Isumpit mo, makata
Ang iyong tula sa hangin –

Parang palaso,
Sa lupang may bahid ng dugo
Iyong patamain.

Huwag pabayaang salakabin
ng mga palalo
Ang iyong talino.

Kapag itinanikala –
Patuluan ng luha at dugo
Hayaang kalawangin hanggang mapugto.

2.

Gisingin sa mga sigaw ng iyong berso
ang tulog na mga puso.

Hayaang pag-alabin ang apoy ng salita
Ang naidlip na espiritu ng tao.

Kapag ang binhing mapanghimagsik
Ng iyong pluma at pulso
Ay naitanim nang malalim sa utak at puso ng tao –

Daig ang daluyong ng alon
Ang paglaban ng tao.

3.

Hayo ka,
ikaw na niyapos ng ganda at talisik ng berso:

Papag-alabin mo ang apoy
sa puso at espiritu ng tao.

Huwag katakutan ang pilantik
Ng kamao at bisig ng panginoon:

Sapagkat wala silang lakas
Kapag ang sanglaksang alipin ang nagbangon!

Inilathala ng(Bulatlat.com)

Share This Post