Bakit Tagilid Lumakad ang Talangka?

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 33, September 23-29, 2007

Ang ama daw nila ay may disiplinang
Ipina-iiral sa kanyang pamilya,
Titing pagkasala’y grabeng magparusa –
Lahat nang kapitan, inihaharumba.

Sa haplit ng lupit na lintik ang sakit,
Kaya kung lumakad ay nakatagilid;
Dahil sa ang turo ay laging kumapit
Hilahing pababa ang bawat kapatid.

Ugali at asal ilang Pilipino,
Masarap dumakdak at laging aktibo;
Higit kung siya ay trapong pulitiko
Nakaw-hila’y kaban nitong Bayang Bangko.

Tagilid ang lakad nitong alimasag,
Dahil sa mabigat ang tiyang nabundat.

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post