Paalala Bilang Pananakot

Wala namang masama sa mga babala. Maraming pagkakataong kailangan natin ang mga ito. Pero ibang usapin na kung ang isang tinaguriang babala ay pumipigil sa kalayaan ng isang tao.

NI DANILO ARAÑA ARAO
Konteksto / Pinoy Weekly
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 49, January 20-26, 2008

Wala namang masama sa mga babala. Maraming pagkakataong kailangan natin ang mga ito.

Halimbawa, hindi naman siguro minamasama ng mga estudyante ko sa kolehiyo kung paminsan-minsa’y ipinapaalala ko ang mga dedlayn nila kahit matagal nang napag-usapan ang mga ito. Maaaring tingnang may pananakot ang babala, lalo na kung babanggitin ang posibilidad ng pagbagsak sa kursong kinukuha nila sa akin kung hindi nila pagbubutihin ang pag-aaral.

Pero ibang usapin na kung ang isang tinaguriang babala ay pumipigil sa kalayaan ng isang tao. Ano ba ang karapatan ng isang propesor na utusan ang isang estudyanteng kalimutan ang iba niyang gawain at bigyang-pansin lang ang kanyang pang-akademikong gawain? Kahit na kabutihan ng estudyante sa kolehiyo ang nasa isip ng propesor, hindi dapat pinapangunahan kung ano ang dapat gawin ng isang estudyante. Kung tutuusin, dapat ngang bigyan siya ng kalayaang gawin kung ano sa tingin niya ang nararapat.

Simple lang naman ang argumento rito: Ang isang estudyante sa kolehiyo, kahit sabihing bata pa siya, ay may sapat nang pag-iisip para malaman kung ano ang tama at mali. Kung talagang kabutihan niya ang nasa isip, dapat ay hindi pinipigilan ang kanyang kalayaang makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Maaaring may gabay na ibinibigay sa kanya, pero hindi dapat pangunahan at tahasan siyang utusan kung ano ang nararapat gawin.

Kung ganito ang akmang pagtrato ng isang propesor sa mga estudyante sa kolehiyo, paano naman kaya dapat tratuhin ng pamahalaan ang mga mamamahayag? May ipinadalang memorandum si Justice Secretary Raul Gonzales noong Enero 11 sa mga organisasyong pang-midya. Nakasaad sa malalaking titik – na tila isinisigaw ang mga salita – ang mensaheng ito: “Please be reminded that your respective companies, networks or organizations may incur criminal liabilities under the law, if anyone of your field reporters, news gatherers, photographers, cameramen and other media practitioners will disobey lawful orders from duly authorized government officers and personnel during emergencies which may lead to collateral damage to properties and civilian casualties in case of authorized police or military operations.”

Sabi ni Justice Secretary Raul Gonzales, ang kanyang memorandum ay isa lamang paalala hinggil sa parusang maaaring ipapataw kung may pagkakamali sa pagkober ang mga mamamahayag at iba pang manggagawa sa midya. Pero dapat nga bang tingnan lang ito bilang isang simpleng paalala?

May dahilan ang pagtuligsa ng ilang organisasyong pang-midya sa memorandum na ito bilang panibago na namang pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag. Sariwa kasi sa ating alaala ang nangyari nitong mga nakaraang taon na kung saan ipinakita ng pamahalaan ang kawalan ng respeto nito sa kalayaan sa pamamahayag. Ang ilang polisiyang may negatibong epekto sa pamamahayag ay ang Presidential Proclamation 1017 noong Pebrero 2004 at ang Human Security Act noong Hulyo 2007.

Bukod sa mga polisiyang ito, ilang beses na rin nating narinig ang pagkondena ni Pangulong Arroyo sa midya na sinabi niyang may “bad boy image” dahil tinututukan lang nito ang “masasamang balita.” At siyempre pa, hindi natin makakalimutan ang ginawang maramihang pag-aresto sa ilang mamamahayag at manggagawa sa midya na nagkober ng standoff sa loob ng Manila Peninsula noong Nobyembre 2007. (At kailangan pa ba nating banggitin ang katotohanang maraming mamamahayag na pinatay sa ilalim ng administrasyong Arroyo, at hanggang ngayon ay napakabagal ng pagresolba sa mga kasong ito?)

Matatandaang ilang araw matapos ang standoff, tahasang sinabi ni Local Government Secretary Ronaldo Puno na maaaring maulit ang paghuli sa mga taga-midya. Sa tingin ng mga nasa kapangyarihan, walang pagkakamali sa kanilang ginagawang pagpigil sa mga taga-midya na ikober ang mga pangyayari.

Totoo namang ang batas ay dapat sundin, subalit kinakailangan ding malaman ng mga nasa kapangyarihan ang esensiya ng kalayaan sa pamamahayag. Ang midya ay dapat bigyan ng kaukulang kalayaan para magkaroon ng sariling desisyon kung ano ang dapat gawin. Kung may pagkakamali mang nagawa ang midya sa kanilang mga ulat, ang kanilang pananagutan ay sa kanilang mga tagabasa, tagapanood o tagapakinig. Ang mismong katangian at oryentasyon ng midya ay nagtatakda ng pangangailangang maging responsible sa pamamahayag dahil ang kanilang kredibilidad ay nakasalalay sa kanilang mga pag-uulat.

Dapat isaisip ng pamahalaan na ang mga mamamahayag ay hindi mga paslit na kailangang diktahan kung ano ang dapat gawin. Walang sinumang mamamahayag sa tamang pag-iisip ang magpapakamatay para lang sa isang istorya. Nasa kanilang pagsasanay ang pangangailangang huwag makialam sa mga pangyayaring ikinokober nila.

Totoong walang masama sa mga babala. Pero sa konteksto ng panibagong intimidasyon, kailangan itong kondenahin. Ayoko mang isiping ang pamahalaan ay natatakot sa isang malayang midya, lumalabas na ganito ang nangyayari sa ngayon. Ginagawa ng mga nasa kapangyarihan ang lahat para mapanatili sa puwesto, kahit na nangangahulugan ito ng pagsupil sa mga batayang kalayaan. May mga indikasyon ng unti-unting pagsupil sa batayang kalayaan sa pamamagitan ng tahasang pananakot, kahit na ang huli ay ikinukubli sa isang diumanong “simpleng paalala.” Pinoy Weekly / Inilathala ng (Bulatlat.com)

Para makipag-ugnayan sa awtor, pumunta sa www.dannyarao.com.

Share This Post