Kapangyarihan ng Pirasong Papel

Nakakasakal ang papel. Nakakapagtaning ito ng buhay. Nakakapagtakda ng kamatayan. At papel pa lamang ito. Hindi pa isinasaalang-alang ang iba pang pang-araw-araw na poder ng kapangyarihan: boses ng magulang, guro, amo at bosing; asta, pananamit, tabas ng buhok, gamit na aksesorya, ballpen, pulang marker; kotse at sasakyan, at iba pa. Dahil pinalilibutan ang buhay ng relasyong pangkapangyarihan, ipinapahiwatig lamang ng pang-araw-araw na bagay ang pagsambit sa relasyong ito.

NI ROLAND TOLENTINO
KULTURANG POPULAR KULTURA
Bulatlat

Isang—o sa maraming pagkakataon, halahating—papel ang nagtatakda ng buhay ngayon ng maraming manggagawa. Bagamat may pangkalahatang anunsyo naman ng pagbabawas, hanggang hindi naabutan ng piraso ng papel na formal na nagbibigay-alam sa kinuukulan, ang araw-araw na pagpasok ay pamumuhay sa agam-agam. Ano kung ito na ang huling araw?

Serye ng retrenchment ang nagaganap. Noong Oktubre 2008, inanunsyo na ang pagbabawas sa isang kompanya, at tuloy-tuloy ito hanggang 2010. May isang kompanya na magbabawas ng 200 manggagawa sa susunod na dalawang taon. Para itong pag-aantay ng sintensya, tiyak na darating kahit hindi tiyak kung gaano kabilis itong makakarating.

Makapangyarihan ang pirasong papel na ito. Itinatalaga kung sino ang sasama sa bilang ng mawawalan ng trabaho at hanay ng naghihikahos. Tinataya ng IBON Foundation na tataas nang apat na milyong Filipino ang mapapabilang sa dumaranas ng matinding kahirapan. Ang poverty line noong 2006 ay 27.6 milyon na. At mula sa 4.1 milyong Filipinong walang trabaho noong 2008, aabot ito sa limang milyon sa 2009. Ang bilang ng walang trabaho at underemployed ay maaring umabot sa 11 hanggang 12 milyon sa 2009. Ito ay ikatlong bahagi ng total work force sa bansa.

Sa graduation ng 2009, 900,000 ang magtatapos sa kolehiyo at papasok sa job market sa Abril. Kasama nilang maghahanap ng trabaho ang 236,000 manggagawang tinanggal sa trabaho ng unang kwarto ng 2009. Ayon kay Paul Quintos, executive director ng Eiler, isang research group, may isang milyong manggagawa, karamihan nasa special economic zones ng multinational corporations, ang nangangambang mawalan ng trabaho.

Bulnerable ang mga manggagawa sa multinational corporations dahil sa global na krisis. Ayon sa Bureau of Labor and Employment Statistics, mayroong 172, 907 manggagawa sa garments industry, 212, 325 manggagawa sa electronics industry, at 17,049 manggagawa sa automotive industry. Pati ang 590,000 migranteng manggawa ay bulnerable rin sa global na krisis ng kawalang-trabaho.

Ayon sa Department of Labor and Employment, kabilang rito ang 129,000 OFW sa US na mayroong temporary visas lamang; 130,000 seafarers sa cruise ships; 268,000 factory workers sa South Korea, Taiwan and Macau; at 48,000 domestic workers sa Hong Kong, Singapore and Macau. Maging ang mga manggagawang ito ay paabisuhan lamang ng kapirasong papel para kitlin ang termino ng kanilang paggawa.

Historikal ang paggamit ng papel para danasin ang relasyong pangkapangyarihan. Maraming pagkakataon na ginamit ang papel para akuin ang lupa ng mga magsasakang ilang henerasyon nang nagbubungkal ng sakahan. Bigla na lamang darating ang maykayang may pinanghahawakang papel ng rehistro ng lupa. At walang magawa ang magsasaka sa kapangyarihan nitong pirasong papel.

Share This Post