Showbizifikasyon

Ito ang kultural na lohika ng estado ng bansa sa kasalukuyan—kung ano ang kalakaran para ipaliwanag ang kaganapang ekonomiya, politika at lipunan. Showbiz ang pangunahing retorika ng pambansang kaganapan. Nililikhang showbiz ang politikal at ekonomiyang arena, at ginagawang politika ang mismong kalakaran sa showbiz. Ang resulta nito ay ang administrasyon ng filter ng showbiz bilang paraan ng pagtanaw at pag-unawa sa pambansa at individual na pagdanas.

NI ROLAND TOLENTINO
KULTURANG POPULAR KULTURA

(Bulatlat.com)

Ito ang kultural na lohika ng estado ng bansa sa kasalukuyan—kung ano ang kalakaran para ipaliwanag ang kaganapang ekonomiya, politika at lipunan. Showbiz ang pangunahing retorika ng pambansang kaganapan. Nililikhang showbiz ang politikal at ekonomiyang arena, at ginagawang politika ang mismong kalakaran sa showbiz. Ang resulta nito ay ang administrasyon ng filter ng showbiz bilang paraan ng pagtanaw at pag-unawa sa pambansa at individual na pagdanas.

May dalawang aspekto ito. Una, ang balita bilang showbiz na nagdudulot ng trivialisasyon ng politikal at ekonomiyang kaganapan. Trivialized dahil ginagawang mahalaga ang di substansyal, at di substansyal ang mahalaga. Ang nanay sa Amerika na nanganak ng walong sanggol, ang paratihang aksidente ng nakamotor sa syudad, ang maliliit na krimen bilang pambansang balita ay nagsasaad ng prominence ng pang-araw-araw bilang piniling spectacle ng pagsasabansa.

Samantala, ang impeachment charges ay ibinabasura, ang corruption charges ay nilikhang parang hindi naman talagang malaking problema, at ang ekonomiyang krisis bilang natural na bagay na malalampasan ng sound economic decisions in the past. Nandito ang maniobra para muling tangkaing baguhin ang charter para magpasok ng foreign ownership, o ang paggigiit ni Danding Conjuangco sa napipintong krisis sa kuryente at sa pangangailangang buksan ang Bataan Nuclear Power Plant.

Dalawang daang libo ang mawawalan ng trabaho sa 2009 pero mas pinag-uukulan ang bansa ang konsyerto ng mga has-been, tulad nina Peter Cetera at Sheena Easton, o ng bagong hit na bandang Fall Out Boy. Valentine’s day ang bagong okasyong panghimok ng negosyo na gumasta. At kapag walang ka-valentine, ang lungkot naman ng buhay. Adult christmas ito, at malakas ang pressure na may mapagbigyan o makatanggap man lamang ng bulaklak sa araw na ito.

Gayunpaman, ang pangunahing artikulasyon ng trivialisasyon ng politika ay sa pamamagitan ng non-artikulasyon nito. Deadma o ang pananahimik ng kinauukulan, ang pagpiling manahimik kaysa magsalita at magpaliwanag ng dapat magpaliwanag ang pangunahing gawain dito. Pinahuhupa ang yugto ng accountability para makaligtaan sa mababaw na alaala ng bansa ang predikamentong kagyat pero pamandaliang nagpapahinto sa kanilang kolektibong buhay.

Deadma si Arroyo ukol sa pagkasangkot ng kanyang asawa sa ulat ng World Bank sa porsyentong bahagi sa mga kontrata ng konstruksyon. Deadma rin si First Gentleman, napapatakbo pa nga sa ospital sa tuwing may anomalyang kailangan nitong magpaliwanag. Idinadahilan ang estado ng kalusugan, na tulad ng isinusukang nilalang sa pelikulang horror, hindi naman mamatay-matay na may katiyakan.

Ang nangyayari pa, kayang baligtarin sa ibang direksyon ang trivialisasyon. Siyang kasangkot o utak ay nakakapagmaniobra para magmukhang siyang biktima. Persecution complex naman ito, at sa paratihang pagbabato ng tinapay, sila pa ang nagmumukhang magnanimous. Sila na nakalamang ay pinagmumukhang nadedehado sa trial by publicity, kahit pa paratihang itinatapon ang kaso ng impeachment sa basura o sinasambit ang politikal na immunity ng presidente.

Share This Post