5 Comments - Write a Comment

  1. kahit ilang sona ang gagawin ng mga ilit na politiko,,at ng rehiming aquino,,,kung ang naghari ay ang iilan,,, ito ay manatiling kalbaryo sa mga pilipino

  2. marame pang dapat imulat kasama'''

  3. ito ay tungaliang uri… napakakumplikado ang sitwasyon na minsan ikaw ay magugulohan

  4. hindi pa tapos ang laban kasama.. hangat mas marame ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman,,, hindi matapos ang gulo

  5. hinda pa tapos ang laban kasama.. hangat mas amrame ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman,,, hindi matapos ang gulo

Comments are closed.