Para sa Iyo Ka Alex Martin Remollino: Dakilang Kasama, Insperasyon ng Bayan Sa Landas ng Paglaya

Ni FELIPE UNLAYAO
 
Binigyan mo ng teynga ang tulog na lupa
Sinuutan ng pakpak ang balisang balita
binigyan ng tapang mga diwang timawa.
Ginuguhit ng iyong pinsil ng landas na dakila
 
plumang may talim na may bugang adhika
gumigising sa layong nahimbing sa panata
dumadalisay sa daloy ng ginto mong mga katha
haplos ng iyong mga titik may samyo ng paglaya
hindi ka nagpadaig sa hirap at pita
maging huling tigis ng sukdulang hirap at dusa
pagkat pinakanais nais mo’y bayan ay lumaya
sumilang ang bukang liwayway sa lupang sinisinta
 
sa bangis at lupit ng imbing kaaway
at maging sa unos ng mahabang paglalakbay
pinasibol mo ang pag ibig sa lupang may lumbay
mapitas ang laya’t sa baya’y maialay
 
Epoy 09 /2010

Share This Post