Pugad: Alay sa Bgy. Corazon de Jesus

ni MARK ANGELES

Nagkasya sa kulungan ng manok
ang naghihikahos

na bayan mo, Jose Corazon de Jesus.
Pugad na sa luha at dalita

ay itinindig, walang habas na giniba.
Sinong binibihag ang hindi hahawak

ng kutsilyo at tabak?

Share This Post