Panalangin sa isang linggo ng umaga

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA
Bulatlat.com

http://ph.news.yahoo.com/bisho?p-pcso-fund-mess-holds-shares-?stock-ayala-123509105.html

Aba Ginoong Maria, punumpuno na sila ng grasiya,
Ang pinanginoong pera ay sumakanila.
Bukod silang pinagpala sa kapariang lahat
At pinagpala rin naman ang kanilang mga bulsa.
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo silang mayayaman
Ngayon at hanggang sila’y mamamatay.

8:00 n.u.
17 Hulyo 2011
Lungsod ng Quezon

Paquimallo ta umma nal’Liggu
(Ybanag version)

Afu Dios, Marya! Napappannu ngana yra tu grasya,
Y yafu da tu pira egga ngamin nira
Marayau yra ta ngamin nap’papari
Anna marayau gapa yb’bobbolsa da.

Santa Marya, yena nad’Dios
Ypaquimallo mu yra nga mapirapira
Sangau anna noca ta annung nap’patai da.

10:30 t.u.
17 Hulyo 2011
Ciudad naq-Quezon

Share This Post