Ilang ‘Bakit’ sa Mundo

Ni Sonny Mallari
Bulatlat.com

I

Bakit ba nagpapakodak pa ang tao
samantalang hindi na niya ito makikita
kapag nawala na siya sa mundo?

Para sa alaala ng daigdig na dati niyang isinusuka
sa kalupitan at kawalang katarungan.
“Requiéscant in pace”.

II

Bakit patuloy lang si Mang Juan
sa pagbabanat ng buto sa kanyang katawang de relo
kapalit ng ilang piso para bukas ay muli siyang busabos?

Para lang makasubo ng ilang pirasong kanin
ang iniiwang pamilya sa kubakob bago hilahin ang basahang kumot.
“Ora pro nobis”.

III

Bakit naman may dakdak ng dakdak sa radyo
na animo ay bayaning santo pero sa totoo
ay talo pa ang aso na ngumangata ng bulok na buto?
Para patuloy na makabola sa mga pekeng diyos
at humimod sa puwit kapalit ng ilang pirasong tsampoy.
“Libera nos ab igne inferni”.

IV

Bakit malayo pa naman ang eleksyon ay parang
turumpong kangkarot na ang mga pulitikong pulpol at laos
kasabay ng ‘matik na “musta po” at tapik sa butuhang balikat?
Para mabuhay muli ang bilasang imahe sa kukote mo
at si trapo naman ay nagbibilang na nang nanakawin sa iyo.
“Sed libera nos a malo”.

V
Bakit hitit ng hitit at batak ng batak sa lako ng mga demonyo
kasabay ng ‘gimme five’ ng pulis sa ilalim ng tulay
at singhot ng rugby kasalubong ng bulok na uhog?
Para kumalma ang nagrarambol na sikmura
at umiskapo sa sariling anino na gusto palagi ay abot langit.
“Orémus”

VI

Bakit parang hungkag na ritwal sa lipunang Pinoy
na tuwing kada utot ng mga paham ay eleksyon
gayung butata din naman pagkatapos ang baraha ni Juan de la Cruz?
Para may sirkus at mga payaso kasabay
ng mga tigre, leon, buwaya at buwitre na walang humpay na
ngangabngab sa bawat hibla ng laman ni Totoy.
“’Sæcula sæculórum”. Amen.

Delfin “sonny” Trinidad Mallari
Nov. 24, 2011

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. I liked this a good deal… I really aspire to go through much more of your content in the upcoming, thus We have book-marked your blog. However would not merely book mark that, oh no.. After i see high quality web site’s such as this one, I like to share that with other people Therefore I have produced a new back link for your site (from …

Comments are closed.