Pagsulat ng Bio-data

Wislawa Szymborska (1923-2012)

Ano ang kailangang gawin?
Punan ang mga patlang
At ilakip ang bio-data

Kahit pa gaano kahaba ang buhay,
Ang bio-data ay dapat panatilihing maigsi.

Piliing mabuti ang isusulat na impormasyon.
Bawasan ang borloloy at mga paliguy-ligoy.
Ang mga tanawin sa iyong tirahan
Ay palitan ng numero at lansangan.
Ang mga alaalang tinatantya
Ay palitan ng tiyak na mga petsa.

Sa lahat ng iyong sinisinta,
Itala lamang ang pinakasalan.
Sa lahat ng iyong mga anak,
Banggitin lang ang mga isinilang.

Ang mga nakakikilala sa iyo
Ay mas mahalaga kaysa
Sa mga taong kilala mo.
Mga byahe, kung sa labas ng bansa.
Pagsapi sa anu-anong mga grupo, pero wala nang bakit-bakit
Mga karangalan, pero ‘wag nang banggitin
Kung paano nakamit.

Magsulat ka,
Na para bang di mo nakakausap ang sarili,
O ni hindi mo man lang nakakatabi.

Tumahimik na lang tungkol sa iyong mga aso,
Pusa, ibon, inaalikabok na pigurin, kaibigan at pangarap.

Presyo, hindi halaga.
At pamagat, hindi nilalaman.
Laki ng kanyang sapatos, hindi ang patutunguhan
Niya, siya na itinatala mo bilang ikaw.
At idagdag: dapat usli ang isang taynga
Sa kalakip na litrato
Ang mahalaga’y ang hugis, hindi ang naririnig nito.
Ano nga ba ang nariyan na dapat pakinggan?
Nilamukos na papel, tinapon sa basurahan.

salin ni Kerima Lorena Tariman

Share This Post