Halagahan (kay Datu Meliton, Sultan Kudarat)

Pugaran ng ibon ang mga sanga.
Dati ‘yon. Ngayon,
Mga kawad at bilding na.
Bukalan ng tubig ang mga gubat.
Dati ‘yon. Ngayon,
Mga tindahan at plastik na.
Punlay ng pagkain ang mga buto.
Dati ‘yon. Ngayon,
Mga ispesimen at ininhenyero na.
Punlaan ng binhi ang lupa.
Dati ‘yon. Ngayon,
Mga korporadong sakahan,
At pangguho-tabon pa.
Santuwaryo ng isda ang mga bahura.
Dati ‘yon. Ngayon,
Sadsaran ng USS Guardian ang Tubbataha
At kinakapital ng mga Chino ang Kalayaan.

Kahit bukas, labis na pagpapahalaga
Sa pagnanasa ng kulto
Ng mga Kurbata ang manghahaláy
Sa alindog ni Inang Kalikasan.

Tagisan ng mga nasyon ang mundo.
Dati ‘yon. Ngayon,
Mga puntod na’t tangisan.
Malasakitan ng kapwa ang mga trahedya.
Dati ‘yon. Ngayon,
Mga moog na’t binangonan.

Ni Abet Umil
(https://www.bulatlat.com)

Share This Post