#15yearsofBulatlat | Giving women, children voices

bulatlat15-logo Mainit na pagbati sa ika-15 anibersaryo ng bulatlat.com!

Ang salitang “bulatlat” ay nangangahulugan ng pagbubukas (ng isang bagay o pangyayari) hanggang sa makita ang esensya at kaibuturan nito. At ito nga ang ginagawa ng bulatlat.com sa loob ng nakaraang15 taon. Maraming balita at isyu ang lumalabas ngunit naihahayag lang nang pahapyaw at batay sa punto de bista ng kung sino mang gustong pagsilbihan ng impormasyon. Iba ang bulatlat.com. Isinisiwalat nito ang mga balita at isyung hindi lumalabas sa mga pangkaraniwang daluyan ng balita – diyaryo, radyo, TV at maging online. Ito ang nagiging tagapaghatid ng boses ng mga hindi naririnig na seksyon ng lipunan sa gitna ng ingay ng mga makapangyarihang pulitiko, mga negosyanteng kayang magbayad at mga artistang tinatangay ng kanilang popularidad.

Kabilang ang mga kababaihan at bata sa seksyon ng ating lipunan na walang boses at madalas na nakatago. Sa pamamagitan ng bulatlat.com naipararating ang mensahe at kahingian ng mga batang lumad sa Mindanao, mga comfort women na biktima ng mga sundalong Hapon noong World War 2, mga labandera, tindera at iba pang maralita sa Tondo na hindi na makahinga dahil sa tambak ng carbon, mga biktima ng Ondoy sa Bgy. Bagong Silangan sa Quezon City, pamilya ng kababaihang magsasakang inaagawan ng lupa, at marami pang ibang nakakubling realidad.

Bulatlat ang nanganay sa mga alternatibong midya na sumusuong sa mga bundok sa kanayunan, sumasalubong sa rumaragasang baha at putik na dala ng mga kalamidad, at nagtatampisaw sa burak at basura sa bituka ng mga lungsod. Sa pamamagitann ng Bulatlat at ngayo’y kasama ng iba pang alternatibong midya, lumilitaw ang baho at kabulukan ng lipunan at gayundin naitatanghal ang halimuyak at kasariwaan ng mga paglaban at pakikibaka.

Tungo sa mas marami pang isyu at balitang bubulatlatin! Mabuhay kayo! (https://www.bulatlat.com)

Share This Post