#15YearsofBulatlat | Exemplary reports on the ‘Morong 43’

Taos-pusong binabati ng Council for Health and Development at ng buong sektor pangkalusugan ang Bulatlat.com sa inyong ika-15 anibersaryo.

Napakalaki ng tulong na nagawa ng Bulatlat para sa pagsusulong ng mga adhikain ng mamamayan gaya ng pagtatanggol sa mga batayang karapatan kasama ang karapatan sa kalusugan at lahat ng nakakaapekto rito.

Ang Bulatlat ay subok ng panahon, pinanday at pinapanday ng karanasan, at matapang na nagtatambuli ng katotohanan mula sa perspektiba ng mga api at pinagsasamantalahan.

Kasama ang sektor pangkalusugan sa nakasaksi rito. Kasa-kasama namin ang mga magigiting ninyong staff habang sinusuong ang isa sa pinakamapanghamong kabanata sa kasaysayan ng sektor – nang iligal na hulihin, ikulong, itortyur hanggang sa mapalaya ang 43 manggagawang pangkalusugan noong 2010.

Kasakasama din ang Bulatlat sa mga susing isyung pangkalusugan ng mamamayan gaya ng badyet, anti-pribatisasyon, at iba pa. Naging instrumento kayo sa paghahatid ng balita at pagbibigay ng matalas na pagsusuri sa mga isyung panlipunan na nakakaapekto sa mamamayan.

Para sa mga masisipag at dedicated na Bulatlat staff, maraming salamat at padayon! (https://www.bulatlat.com)

Share This Post