#15YearsofBulatlat | ‘Partner in defending human rights’

boo-logo-for-webMaalab na pagbati at marubdob na pagpupugay ang ipinapaabot ng Karapatan sa pagdiriwang ng inyong ika-15 taong pagbabandila ng progresibong pamamahayag at paglilingkod sa sambayanan!

Isinilang ang Bulatlat kasabay ng pag-akyat sa kapangyarihan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Parang pinagtiyap sa pangangailangan ang pagsilang nito sa panahong ito. Matatandaang ang 2001 hanggang 2010 ay yugto ng malalagim na paglabag sa karapatang pantao. Umabot sa 1,206 ang naitalang bilang ng extrajudicial killing at 206 ang sapilitang pagkawala bago bumaba sa kapangyarihan si Arroyo.

Mapalad at buong-pagmamalaki naming masasabi na naging katuwang namin ang Bulatlat sa pagsisiwalat ng katotohanan at paglaban sa umiiral na walang pakundangang pagyurak sa karapatang pantao, lalo na sa karapatan sa buhay. Katuwang namin kayo hanggang sa ngayon sa pagtataguyod sa mga karapatan at paglaban sa pang-aabuso. Katuwang namin kayo sa pakikibaka para sa isang makatarungang lipunang walang pang-aapi at pagsasamantala ng tao sa tao.

Hangad namin ang marami pang taon ng matagumpay ninyong pagsusulong ng inyong layunin para sa katotohanan at katarungan, para sa mga api at salat sa kapangyarihan, para sa kalayaan at tunay na pagbabago sa lipunan.

Mabuhay ang Bulatlat!
Mabuhay ang progresibong pamamahayag na isinusulong nito!

-Mensahe ng pakikiisa mula sa Alliance for the Advancement of People’s Rights (Karapatan)
(https://www.bulatlat.com)

Share This Post