Nalitson, naletse

Patuloy na sinasalanta ng papatinding epekto ang El Nino ang maraming bahagi ng bansa; natutuyot ang mga pananim at natutusta ang mga alagang hayop. Nagkakandaletse-letseng lalo ang kabuhayan, lalo sa mga disaster prone area gaya ng Brgy. Bulatson, Burauen sa Leyte dahil sa kakulangan at kawalang tugon ng pamahalaan.  (Photo by Anonymous)
Patuloy na sinasalanta ng papatinding epekto ang El Nino ang maraming bahagi ng bansa; natutuyot ang mga pananim at natutusta ang mga alagang hayop. Nagkakandaletse-letseng lalo ang kabuhayan, lalo sa mga disaster prone area gaya ng Brgy. Bulatson, Burauen sa Leyte dahil sa kakulangan at kawalang tugon ng pamahalaan. (Photo by Anonymous)

Share This Post