Sulsol

Crops die due to dry spell in North Cotabato. (Photo by Tudla Productions)
Crops die due to dry spell in North Cotabato. (Photo by Tudla Productions)

Ni TILDE ACUÑA

Nahikayat na rin ng NPA ang lupa sa maraming lugar na tuyutin ang sarili. Ilang bayan pa kaya makukumbinse ng NPA na mag-drought o mag-tuyot o mag-hulaw para magalit ang mga tao at hindi matulungan ang mga ito ng demokratikong makatuwirang gobyerno? Para lang marekrut ang mga tao sa obscurely anti-state na adhikain ng NPA? Oks naman ang gobyerno a. Pinahihirap lang ng NPA ang mga bagay para hindi magampanan ng gobyerno ang tungkulin. Matapos maudyukan ang lupa na matuyo, ang magsasaka na magbarikada, at iba pang paghahanda, sunod na sinulsulan ng NPA ang mga pulis na mamalo, mamato, mamaril. Garantisado ng NPA na hindi makukulong ang mga salarin. Hawak din ng NPA ang mga korte. Susulsulan nila ang mga huwes na pahabain ang kaso para matupad ng NPA ang pangako sa mga salarin (na hindi sila makukulong) at para marekrut nila ang agitated na mga magsasaka. Ideya din ng NPA na payagan ang rebel returnee na sumuko ulit sa ika-ilang beses, kapag nagpahayag ang rebel returnee na NPA ang isa sa mga magsasaka, mapupukaw ang mga magsasaka kasi hindi naman sila NPA, sasali na lang sila bale sa NPA, tutal, napagkakamalan na rin naman, kaya’t lubusin na. NPA talaga ang naghaharing uri. Nasa kanila ang lahat ng rekurso at makinarya para isakatuparan ang ultimate goal nila: ang maka-rekrut at mapagbagsak ang gobyerno. Gobyernong nasa kontrol naman nila, kasi sulsol nilang mga komunista ang pagpapaigting ng krisis, e. Gusto kasi ng NPA ng pagtatanghal at pagsulsol sa kung sino-sino. Walang magawa ang mga NPA sa kapangyarihan, kaya power-trip muna kapag nakakabato. Sinasadya nila ang pagpapatagal ng digmang bayan. Sinasadya nila upang hindi maubusan ng gawain. Masasamang tao talaga, kakatwa rin ang pagpupursige, para lang may magawa. May weather control device na, ayaw pang umariba sa opensiba. Gusto pang sirain muna ang imahe ng gobyernong sinusulsulan din naman nila. Kawawa naman talaga ang gobyerno. Pinagsasamantalahan at inaapi ng NPA. Para lang maka-rekrut, pupukawin ang lupang mag-hulaw, susulsulan ang magsasakang magparami at magpatibay ng hanay magbarikada, uudyukan ang pulis na mamaril, susuhulan ang korteng salamangkahin ang proseso ng pagdinig sa kaso, papayuhan ang gobyerno na sabihin sa midya na kasalanan ito ng NPA para magmukhang tanga ang gobyerno dahil imposibleng makita agad ang kamay ng NPA sa paglalaro ng ajedrez sa buhay ng mga tao sa Pilipinas.. Nasusulsulan nila lahat. Pati ako. Kaya ko ito sinulat. Nasulsulan din akong ipahayag ang katotohanang sila ang naghaharing uri. Nasulsulan nila lahat. Pati ikaw. Kaya mo ito binabasa. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng tagumpay at kabiguan mo, ng mga kilala mo, kaaway mo, mahal mo sa buhay, bawat isa, udyok ng NPA. Wala tayong takas. Napansin mo ba ang mapang nagpapakita kung gaano kainit ang Pilipinas? Ano ang kulay? Pula? Kung sasabihin mong nagkataon lang, naloko ka ng NPA. Kung paniniwalaan mong indikasyon ito ng saklaw ng kapangyarihang pula, kinilala mo ang lakas ng NPA. Bumigay ka pa rin sa sulsol. Wala kang takas sa sulsol.(https://www.bulatlat.com)

Share This Post