One Comment - Write a Comment

  1. Ang dapat daw magsagawa ng community quarantine ay mga health workers. Buti kung sumunod sa kanila ang mga tao 😀

Comments are closed.