Limang Tanagang Pastoral

ni RONALD TUMBAGA

Minamahal ang puno
Kasaysayan may turo,
Himagsikang binuo
May kapilas na puso.

* * *

May ilalim ng balag
Na manipis ang sinag.
Magsasaka, ilatag
Ang araw na di hungkag.

* * *

Mayro’ng talbos at mangga
Inirog na ni Pangga,
Anong panuklas pa ba?
Mundong gutom at nganga.

* * *

Mga daho’y paglaban
At kahit pa ubusan
Hindi ka matalusan
Muling mabubuhayan.

* * *

Pagkatapos ng unos
Ibubuhos ang tuos,
Malulubos ang kapos
Lalagasin ang lubos.

Share This Post