Balik-Tanaw | Wikang Naririnig

https://artandtheology.org/2016/05/15/pentecost-art-from-asia/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni FLYD DE CASTRO
United Methodist Church

Mga Awit 104: 1, 24, 29-30, 31, 34
Mga Gawa 2: 1-11
I Corinto 12: 3b-7, 12-13 or Galacia 5: 16-25
Juan 20: 19-23 o Juan 15: 26-27; 16: 12-15

Mga Gawa 2:6 Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ang maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. (ABBTAG2001)

Sa paglapag ng Banal na Diwa sa mga alagad ni Hesus na magkakasama sa isang lugar, nagsimula nilang maranasan ang kapangyarihang bigay nito. Kabilang dito ay ang kapangyarihang makapagsalita sa iba’t ibang wika.

Nabalisa, namangha at nagtaka (Ang Salita ng Diyos) ang mga taong nakarinig sa mga apostol na nagsasalita sa wika ng mga saksing galing sa iba’t ibang lugar. Nagtatanong, kung paanong naririnig nila ang mga apostol ayon sa wikang kanilang kinagisnan.

Makapangyarihan ang mga salita. Makapangyarihan ang taong may kakayahang iparinig sa iba’t iba o sa mas maraming tao ang kanyang mensahe, pahayag, tindig at panawagan. Mga salita ang ginagamit sa pagtuturo. Mga salita ang ginagamit sa paglalahad ng katotohanan at sa kabilang banda, ang mga salita ay maaaring gamitin para sa mga kasinungalingan. Mahalagang instrumento ang wika sa pagtataguyod at paglago ngunit ito rin ay mapanganib na armas na maaaring gamitin sa pagwasak. Para sa mga saksi sa pangyayari noong araw ng Pentecostes, “naririnig” nila ang mga apostol na “nagsasalita ng mga dakilang bagay ng Diyos”.

Kung babasahin natin ang mga susunod na kwento sa aklat ng Mga Gawa, makikita natin ang iba’t ibang karanasan kung saan ang salita ay ginamit at tinanggap para sa kaligtasan ng marami. Ang mga salita ng Mabuting Balita ang nagbigay pag-asa at nagpabago ng buhay ng mga tao mula sa iba’t ibang lugar at kalagayan. Pero sa kabilang banda, ang parehong mensahe at salita rin ang nagpagalit o nag-trigger sa mga may kapangyarihan. Threat para sa kanila ang salitang nagpapahayag ng pagliligtas ni Yahweh. Subersibo ang mga salita na, kay Hesus ay mayroong muling pagkabuhay, dahil para sa kanila ang mensaheng ito ang magpapahina sa kanilang tindig bilang mga “naghahari-harian”. Kinulong, sinaktan at pinaslang ang mga apostol dahil sa kanilang mga sinalita.

Sa ating panahon na tinatawag na information age, biniyayaan tayo ng platform kung saan maaari nating ihatid ang ating mga salita ng mabilis sa malawak na audience. Sa pamamagitan ng technology, pwede nating i-access at mapakinggan ang sinasabi ng iba’t ibang tao mula sa iba’t ibang lugar – kahit pa magkakasabay. Dahil diyan, maraming mga salita at “wika” ang nag c-compete sa ating atensyon. Tayo mismo ay nakiki-compete minsan sa tinatawag na virtual space. Marami ang gumagawa ng iba’t ibang paraan upang mag-viral ang kanilang posts sa social media. Tila isang fulfilment ang pagkakaroon ng maraming likes at subscribers.

Bilang iglesya, paano natin pinapahayag ang mensahe ni Hesus sa pamamagitan ng “iba’t ibang wika”? Sa “ingay” ng Internet, sino ang nakakarinig sa ating mga sinasalita? Sa gitna ng pandemya na dumating sa atin na lalong nagpahirap sa maraming tao, ano ang silbi ng mga salita ng Mabuting Balita? Mabubusog ba nito ang mga nagugutom at mapapagaling ang mga may karamdaman o gagamitin lang natin ito bilang pampamanhid para sa mga biktima ng hirap, sakit at gutom?

Mahigit isang buwan na ang nakakalipas, may isang larawan ang naging tanyag sa social media. Larawan ito ng ilang pirasong pagkain at ng isang wika, “Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan”. Isang wikang narinig (nabasa) ng maraming saksi. Isang wika na nagbigay pag-asa at liwanag sa mga dukha at ng mga nagpasyang samahan sila sa pagbangon. Wika na nagpagalit din sa mga taong nasa kapangyarihan; galit na hanggang ngayon ay pinipilit bigyan ng katwiran. Sa ating pagtugon, bilang tagasunod ni Hesus, paano maririnig at kanino papanig ang wika natin ngayon? (https://www.bulatlat.com)

Balik-Tanaw is a group blog of Promotion of Church People’s Response. The Lectionary Gospel reflection is an invitation for meditation, contemplation, and action. As we nurture our faith by committing ourselves to journey with the people, we also wish to nourish the perspective coming from the point of view of hope and struggle of the people. It is our constant longing that even as crisis intensifies, the faithful will continue to strengthen their commitment to love God and our neighbor by being one with the people in their dreams and aspirations. The Title of the Lectionary Reflection would be Balik –Tanaw , isang PAGNINILAY . It is about looking back (balik) or revisiting the narratives and stories from the Biblical text and seeing ,reading, and reflecting on these with the current context (tanaw).

Share This Post