Fact-checking as a political movement

When disinformation is widely shared at a dizzying realtime speed by paid cyber mercenaries, can fact-checking stand a chance? There are short-term and long-term interventions that may require the enforcement of technical and regulatory mechanisms. For our part, we must not lose sight of the political solution because the roots of the information disorder are also linked to deeper structural infirmities in society.

Question Everything | Ligalig at social media

Narito tayo sa libro. Bilang netizen na social media ang almusal, freelancer na litong araw-gabi ang pasok sa trabaho, botante, aktibista, artista, konsyumer prosumer, at tagaliklha ng luma at bagong impormasyon, mga humaharap at pinangingibabawan ang mga ‘digital kuyog’, mga indibidwal na naghahanap ng pag-ibig, kilig, at saysay sa buhay.