Tags: attacks on Filipino lawyers

Foreign lawyers decry surveillance, harassment

“Even more outstandingly ironic is that we as international lawyers made time to see things firsthand on the reported attacks on our peers and brethren out of genuine concern and who in good faith humbly put forward concrete recommendations for consideration by the authorities are ourselves the object of attack.”

May kinalaman ang lugar at tao sa uri ng pagkain kanilang inihahanda.Ang pagkain sa partikular na mga lugar ay pagkilala sa etnisidad ng mga taong lumilikha nito, pati na rin ng heograpiyang pinaghalawan ng kondisyon ng paglikha. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Una kong napakinggan ang relasyon ng pagkain at lipunan sa isang…