Tags: kalibutan

By LEON DULCE ‘Our survival is non-negotiable! Uphold people’s rights! Climate justice now!’ These rallying cries will be heard loud and clear around the world, as the people’s movements march during this year’s climate talks, in Paris and beyond. The French government’s ban on protest actions and outdoor activities during the Conference of Parties 21…

KALIBUTAN By LEON DULCE Third of four parts First part: A deluge of crises: the roots of our climate vulnerability Second part: Polluters not paying: privatization as root of the energy crisis Fourth part: A world to win: people’s actions on climate change The guiding policy of the Aquino administration’s strategy to confront the climate…

Pangalawa sa dalawang-bahaging artikulo tungkol sa plantasyon ng palm oil Unang bahagi: Ang nakalalasong usok at ang plantasyon ng palm oil sa Indonesia Ni CLEMENTE BAUTISTA Sa Pilipinas, pareho rin ang tinatahak ng gobyerno sa pagpapalaganap ng palm oil plantation. Mabilis na pumapasok at nangangamkam ng lupa sa ating mga kagubatan at kapatagan ang mga…