Tags: Leonor Briones

Thousands attend prayer vigil against pork

Ang pork barrel ay isa lamang biik, ang dapat na mawala ay ang inahin kasi kung hindi…manganganak lang ito ng manganganak [The congressional pork barrel fund could be compared to a mere piglet, but the President’s fund is the sow that will keep giving birth to offspring].” – Leonor Briones, former national treasurer