Tags: massive layoffs

Sa krisis-tala na ito, walang superhero na Kristala o Krisis-tala na makakatubos sa kolektibong kinasasadlakan. Ito ang panahon ng politikal na pagkilos, pagpapatibay at pagpapalawak ng hanay. Tanging sa politikal na pagbabalikwas mabubura ang in-on na krisis at talang nandito na. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Matingkad na ang epekto ng global recession…

Privatization is to blame for skyrocketing water prices and the inefficient water service in the country. Not to mention its ill effects on the livelihood of water district employees due to massive layoffs. BY NOEL SALES BARCELONA Contributed to Bulatlat Vol. VIII, No. 25, July 27-August 2, 2008 Privatization is to blame for skyrocketing water…