Tags: National Artist

Ang ipinapangako ng nouveau riche na kultura ay hindi aktwal na pag-angat kundi ang akses lamang sa simulacrum ng modernong mundo. Hindi nga ba’t ang unit sa kondo ay isang simulacrum na rin—walang permanenteng lupang kasama, titulo at karapatan lamang sa aktwal na unit na binili, na sa pagtanda ng building ay pagyao na rin…

The greatness of Carlos “Botong” Francisco and Lucio San Pedro becomes doubly admiring because their feet remained on the ground even after they had achieved iconic status. They mirrored and represented a generation of Angono whose parents – despite being fishermen, farmers and duck raisers – were trained and disciplined to value the meaning of…