Good Food, Good Life

By Kayan Liwari

Nalalasahan mo ba ang lansa
Ng dugong nanikit na sa labi ng tasa?

Gumuguhit
Sa sikmura ang init
Ng kapeng pinapait ng galit

Pinupunit
Ang kaluluwa.

Natighaw ba ng binotelyang tubig
Ang uhaw ng tuyo mong bibig?

Humihiyaw
Ang bituka sa hapdi
Ng lasong tahimik.

Pinupunit
Ang kaluluwa.

At nang matunaw ang tsokolate
Sa iyong dila –

Kasabay ng mga langgam na nagpista
Sa iyong tira
Na di na nagawang magngitngit
Sa tsokalateng walang tamis

Walang kibo kayong bumulagta
Sa sahig.

Ah, di mo na kailangan
Ng dalawang punglo sa dibdib.

29 September 2005

(Bulatlat.com)

Share This Post