Sabwatan sa Kataksilan? Sabat Natin: Hustisya Muna!

(Komunikasyon mula kay Mr. Laong-Laan, OFW, para kay Ka Crispin Beltran, bilanggo ng administrasyong Arroyo)

“Bilang Commander-in-Chief, kontrolado ko’ng sitwasyon—”
“Babala ko, babagsak ang buong bigat ng batas—“ Aruy ko po!

Lumalaon bumubuti sumasama kaysa dati

Wa epek ang dakdak sa “kuta ng pagsasakripisyo’t pagmamalasakit”
Bukas kung makalipas, sa Linggo kung makalagpas

Lumalaon bumubuti sumasama kaysa dati

Pakulo ng Estado’y gusto raw ang Cha-Cha ng bawat barangay—
Bawat lagdang ini-“lagay” ay dyenwain, walang dagdag-bawas, alam mo na

Lumalaon bumubuti sumasama kaysa dati

Kung bilib ka sa buladas ng rehimen, bakit kailangan pa ang PP 1017?
Kahit wala kang imik pero maka-Bayan Muna huhulihin ka’t papatayin

Lumalaon bumubuti sumasama kaysa dati

Bumubwelo pa lang ang armadong masa sa Davao, Samar at Isabela
Umaarangkada na ang pulis-militar sa pagbawal at pagbomba sa mga demonstrador

Lumalaon bumubuti sumasama kaysa dati!

Bakit ipagbibili ang likas na yaman ng bansa sa korporasyong dayuhan
Kung mataas na ang piso, tenk yu beri mats sa pawis ng sampung milyong OFW?

Lumalaon bumubuti sumasama kaysa dati?

May konting alingasngas sa Washington, aprub na ang Anti-Terrorism Bill
Pakilusin muli ang Abu Sayyaf, abangan ang susunod na kabanata

Lumalaon bumubuti sumasama kaysa dati, aray–

Kaya OK lang ang sabwatan ng Malakanya’t Kano’t negosyanteng kriminal
Payag ka pa ba? Labis na ang sangkatutak na pambubusabos at pangungurakot

Lumalaon lumalala kung ang kasamaa’y di pipigilin
Lumalaon sumasama kung ang sambayana’y sinisiil, ginigipit

Tigil na ang sabwatan! Hustisya muna! Walang glorya sa kawalang-hiyaan!

Posted By (Bulatlat.com)

Share This Post