Kay Eden

NI JUN PANGANIBAN AUSTRIA
Inilathala ng Bulatlat

Bawat aktibistang nabaon sa hukay
Sa bangis-militar ng Palparang kamay
Ay mitsang kandila ng pakikiramay
Sa hustisya’t layang malamig na bangkay.
Subalit pag-asa ay di mamamatay
Ang pakikibaka ay di mananamlay
Bawat aktibistang tinortyur, pinatay
Kapalit ay dugo’t buhay ng kaaway!
Sinulat ng may-akda noong 2003 pagkamatay ni Eden Marcellana, isa sa mga prominenteng biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa Oriental Mindoro noong nakatalaga roon si Maj. Gen. Jovito Palparan, Jr.

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post