Oy, Jonas!

(Kay Jonas Burgos, desaparecido)

NI MARK ANGELES
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 16 May 27-June 2, 2007

Noong mawala ang susi ng aparador,
itinaob namin ang buong bahay.
Bakit hindi kita hahanapin, Jonas,
ngayong dinukot ka ng mga operatiba

ni Arroyo? Waring umalingawngaw
sa aking sintido ang iyong tinig:
Aktibista ako! Aktibista ako! —
noong dinakip, ito rin ang protokol.

Ilang kandila na ba ang itinirik
para tanglawan ang hustiyang
lalapit sa inyong maging buhay
ay ibinuwis para sa pagbangon?

Maingay ang lungsod, nilulunod
nito ang iyong ungol saang dako
ka man ikinandado. Kanilang binura
ang huling hihip mo sa kawalan.

Ngunit ebidensiya ang maghahayag
sa husgado: ang pinatahimik na oto
sa bakod ng militar ang magsusuplong!
Mumukhaan nito ang mga kriminal.

(Bulatlat.com)

Share This Post