Litanya ng Paghahanap

NI JOI BARRIOS-LEBLANC
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 30, September 2-8, 2007

(Para sa mga magulang nina Jonas, Karen at Sherlyn at sa pamilya nina Luisa at Nilo ng Panay)

Hinahanap ko
Siyang nawawala.

Pinagtatagpi ang mga ebidensiya,
Pinagdudugtong ang mga salaysay,
Idinudulog sa hukuman.

Hinahanap ko
Siyang nawawala.

Iwinawaksi ang masamang panaginip:
Ang maliit, madilim na silid,
Ang pagpapahirap at panaghoy
Ang karsel na walang pangalan at lunan.

Hinahanap ko
siyang nawawala.

Kahit di malaman ang simula’t
Hantungan ng paglalayag.
Makipagtawaran kaya sa kapalaran?
Ibalik niyo ang bugbog, laspag na katawan,
Mapaghihilom ang bawat sugat.
Isauli niyo ang baliw ang isipan
Mapanunumbalik ang katinuan.
Ibigay niyo sa akin ang pira-pirasong buto,
Ang gula-gulanit na laman,
At kahit pa, kahit pa,
ang bangkay na di na makilala.

At tatanggapin ng aking puso,
Siyang nawawala
Siyang hinahanap
Siyang minamahal.

Ngunit huwag,
Huwag akalaing ako’y nakikiusap,
Nagmamakaawa, o naninikluhod.
Ang dapat isakdal
Ay silang sa kanya’y dumukot,
Silang nilalaro ang batas sa kanilang palad,
Silang utak ng pandarahas.

Hinahanap ko
Siyang nawawala
At siyang nawawala
Ay naghahanap ng katarungan.

Katarungan!

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post