Elehiya kina Bernabe Laquindanum, Dante Evangelio, Danilo Arjona, atbp. na Pinaslang sa Tulay ng Mendiola, Taong 1987

NI PAPA OSMUBAL
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VIII, No. 4, February 24-March 1, 2008

sa dugong tumagistis
buhat sa inyong dibdib
napagluksa ang lupang luoy
na sinilaban ng mabangis
na araw

umusbong at lumago
ang hubad na butong binhing
kalinga ng mapagbatang
panahon
yumapos nang mahigpit
ang mga ugat
sa kanlungan ng pasipikong linang
na noo’y sinikil ng kawalan
at mistulang ginto na ngayon
ang mga uhay
naghihintay sa inyo
para sa masayang gapasan

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post