Pagsusuri sa Peryodismo

Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sapat ang sabihin ng isang peryodistang siya ay panig lang sa “katotohanan.” Ang huli ay nakadepende pa rin sa pagsusuri ng datos ng iba’t ibang tao at grupo. Mapapansin ang iba’t ibang interpretasyon ng katotohanan sa simula ng kantang Magkabilaan ni Joey Ayala: “Ang katotohanan ay may dalawang mukha/Ang tama sa iyo ay mali sa tingin ng iba/May puti, may itim, liwanag at dilim/May pumapaibabaw at may sumasailalim.”

Hindi maaaring talikdan o kalimutan ng isang peryodista ang kanyang kinagisnan para lang epektibong magampanan ang kanyang gawain. Kung tutuusin, kailangan pa nga niyang malaman nang mabuti kung ano ang kanyang paninindigan para epektibong masuri ang mga datos niya, para matukoy ang mga bagay na kailangang malaman ng publiko.

Kahit sa pagsusulat ng isang balita (news article), ang simpleng pagpili ng kung anong impormasyon ang ilalagay sa panimulang talata (lead) ay nagpapakita ng paninindigan ng isang peryodista. Sa usapin ng pagtaas ng presyo ng langis, halimbawa, kailangang may batayan kung bakit uunahin ang panig ng pamahalaan kumpara sa iba pang grupo.

Ang pagpili ng anggulo sa isang isyu ay repleksiyon din ng kung anumang pinapaniwalaan ng peryodista. Sa totoo lang, puwede namang gamiting anggulo ang katotohanang kumpara sa Estados Unidos, hindi hamak na mababa ang presyo ng mga produktong petroloyo sa Pilipinas. At kung iinterbyuhin ang isang nakatira sa mansyon na kumikita ng milyun-milyon bawat buwan, malamang na sasabihin niyang barya lang ang mga naging pagtaas nitong mga nakaraang buwan at hindi dapat magalit ang sambayanan. Pero anong klaseng mensahe ang maihahatid nito sa publiko, lalo na sa mahihirap?

Totoong nasa publiko ang huling desisyon, pero ito ay ang desisyong tanggapin o hindi ang pagsusuri ng mga peryodista. Hindi dapat mawala ang pagsusuri sa larangan ng peryodismo dahil ito ay susi sa paghuhubog ng pampublikong opinyon na siyang responsibilidad ng mga peryodista.

Kailangang hindi lang isapuso kundi isapraktika ang ganitong kaisipan sapagkat patuloy ang pagpapalaganap ng mito ng neutrality sa larangan ng peryodismo.

Pansining ang nagpapalaganap ng kaisipang ito ay ang mga tao’t grupo ring nakikinabang sa kasalukuyang kaayusan sa lipunan. Hindi nakakagulat na sila ay natatakot sa paghuhubog ng opinyong publiko na inaasahang magbubunga ng makabuluhang pagbabago. Pinoy Weekly / (Bulatlat.com)

Para makipag-ugnayan sa awtor, pumunta sa www.dannyarao.com .
Pagsusuri sa Peryodismo

Hindi maaaring talikdan o kalimutan ng isang peryodista ang kanyang kinagisnan para lang epektibong magampanan ang kanyang gawain. Kung tutuusin, kailangan pa nga niyang malaman nang mabuti kung ano ang kanyang paninindigan para epektibong masuri ang mga datos niya, para matukoy ang mga bagay na kailangang malaman ng publiko.

Share This Post