3 Comments - Write a Comment

  1. maraming….maraming salamat sa lahat ng mga taong katulad ni ka satur (at ka bel) na patuloy na isinusulong ang pulitika ng tunay na pagbabago sa kongreso ng kasalukuyang sistema o sa ano pa mang paraan kahit na ang gantimpala ay ang pagbuhis ng kanilang buhay. sana mananatili sa ating puso't isipan ang lahat ng mga martir na nag-alay ng kanilang mga buhay para sa maliwalas at mapayapang kinabukasan. sulong!!!!!!!!!!!!

Comments are closed.