Pumatak ang luha ng libo-libong kasama kasabay ng mga pagsigaw

Ni TERENCE KRISHNA V. LOPEZ
Bulatlat

Pumatak ang luha ng libo-libong kasama
kasabay ng mga pagsigaw.

Naghalo ang poot at hinagpis
sa hapon ng sa iyo’y pagpaslang,

Ka Fermin.

Hindi umulan sa kamaynilaan
habang libu-libo kaming tumungo sa protesta
laban sa mga sinusulong nitong rehimen ni glorya

hindi umulan mula sa kalangitan
subalit bumaha ng luha sa daigdig
sa iyong pagkamatay
sa pagpaslang sa iyong anong dahas!

sa gilid ng daan,
isinabit sa alambre ang iyong duguang katawan
binaha ng iyong dugo
ang kalsadang pinagmartsahan
laban sa teroristang sistema!

sa pagkalabit nila ng gatilyo
layon nilang matakot ang mga kasama
layon nilang itigil ang protesta
layon nilang patahimikin ang madla

silang mga halang!
bigo sila noong una, makalawa,
at bigo sila hanggang ngayon

sapagkat higit nilang niliyaban,
pinagningas ang nag-aapoy
na poot ng sambayanan!

may hustisya,
Ka Fermin.

sapagkat,
bawat araw na lumilipas,
bawat hiningang pinipigtas nang sapilitan
bawat buhay nilang inuutang
buhay
dugo
hininga ring sisingilin ng daigdigan

at hindi namatay kasabay ninyo
ang inyong ipinaglaban
ang ating ipinaglalaban

Ka Fermin,
gugunitain ka sa tuwina
hanggang sa ang bayan ay lumaya!

–isang pagpupugay kay Ka Fermin Lorico
martir ng Negros Oriental
pinaslang noong hapon ng Hunyo 10, 2009

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. To the young Filipinos. Will you accept your future in the hand of a corrupt president run your country? If your father don't have ball's to fight corruption.do it yourself. This is also concern fathers in P.N.P. and military. Will you not fight the future of your children? We know that continue corruption of all politician, the next generation will be worst us of now.I salute Mr Trillanes, General Lim ,ex. vice president Guingona, And all mothers who fight in the name of democracy.

Comments are closed.