A(H1N1)

Noon pa man, pinagsamantalahan na niya ang paggamot laban sa swine flu nang magpamalawakang bakuna si Gerard Ford noong 1976. May 50 katao ang namatay rito. Noong 2006, humingi ang administrasyong Bush ng $7.1 bilyong budget para pondohan ang pananaliksik sa sakit at gamot nito.

Malaking negosyo ang epidemiko sa US. Ito ang pagkakataon na ang sabwatan ng negosyo at politika ng bansa ay natutunghayan. Sa Pilipinas, ito ang pagkakataong preprente at magpapapogi ang mga ofisyales ng kalusugan. Hindi nga ba’t sa monitoring lang ng salmonella sa peanut butter, cocaine sa energy booster drinks, prevensyon ng dengue, melamine sa imported na gatas ay buzing-buzy ang mga ito?

Kaya nakakapagtaka na hindi gaanong pumapapel si Gloria Arroyo. Low-profile pa rin, katulad ng pagtahimik nito sa Constitutional Assemly (Con Ass) na itinataguyod ng Lower House. Noong nagka-SARS sa 2003, si Arroyo ang prumonta sa pagdeklara ng unang biktima ng sakit sa bansa, maging ng ofisyal na polisiya ng kanyang pamahalaan sa sakit na ito. Pero sa pagkakataong ito, na pwedeng-pwedeng pumapel si Arroyo, nananahimik ito at pinagkakaabalahan lamang ang simpleng operasyon ng kanyang opisina.

Na ang mga sakit ay ibinabaling muli kay Arroyo ng cause-oriented groups ay hindi naman bago. Sa panahon ng SARS, inakusahan ni Robert de Castro, deputy secretary-general ng Bayan-Muna na si Arroyo ay mayroong exklusibong strain ng SARS (Severe, Acute Recollection Syndrome) nang banggitin ng pangulo na magpapadala ito ng Philippine contingent sa humanitarian mission sa Iraq. Nakalimutan na raw ni Arroyo na US mismo ang may kagagawan ng humanitarian crisis sa Iraq nang bombahin at makidigma ang US.

Sa nakaraang anti-Con Ass, anti-Arroyo rally sa Ayala Avenue noong 10 Hunyo, heto ang referensya sa pangulo sa isang poster ng Bayan-Southern Tagalog: “Mag-ingat: Baboy ng Malacanang, nagtataglay ng Influenza G (C-H-A-2) ‘Gloria Forever Virus’.” At ito ang kontraryong edukasyon sa mga global na epidemiko. Lampas sa pagtuturo sa mamamayan na maghugas ng kamay, o magsuot ng surgical mask, sa pagpapapogi ng mga opisyales ng kalusugan, ang self-reflexive gesture na kuntsabahan ni Arroyo sa global na negosyo at imperialismo ay pumapaling muli para bigwasan ang kanyang pagkapangulo.

Na hindi siya pogi at kaya ng ganda powers nitong gawing shield of protection ang mga pandemiko para manatili sa kapangyarihan. At ang araw-araw na operasyon ng pagkabangkaroteng nanlilimas ng yaman ng bansa, nagyuyurak sa karapatang pantao, nagpro-promote ng malamang ay pinakamaraming retiradong heneral bilang ambassador at ofisyales ng bansa, ginagawang katawa-tawa ang rule of law ay hindi lubos na swabeng gumugulong.

Natitinag ito ilang saglit at oras ng protesta. Para sabihin nga na ang pinakamalaking sakit na umaapekto sa bansa ay hindi naman talaga H1N1 o dengue, kundi si Arroyo mismo.

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. Type A flu virus is constantly changing and is generally responsible for the large flu epidemics. The influenza A2 virus (and other variants of influenza) is spread by people who are already infected. The most common flu hot spots are those surfaces that an infected person has touched and rooms where he has been recently, especially areas where he has been sneezing..-.-

    Over and out http://www.healthwellnessbook.comcr

Comments are closed.