Para kay Alex

Ni SINING GALIAN

mangungulila ang mapanlabang panulat
sa iyong pagpanaw; ngunit kailanman,
hindi papanaw ang iyong panulat
upang ipaglaban ang pangungulila
ng sambayanang pinaglingkuran mo 
sa iyong pagkilos 
para sa kalayaan, hustiyang panlipunan
at bagong demokrasya.
 
mangungulila ang bisig ng katotohanan
sa iyong pagpanaw; ngunit kailanman,
hindi papanaw ang katotohanan
bilang bisig ng pangungulila
ng sambayanang kasama mo
sa iyong pagkilos
para sa kalayaan, hustisyang panlipunan
at bagong demokrasya.
 
at sa huli,
iaanak ng pangungulila
ang pagpupugay sa iyo;
upang ang pamamaalam 
ay ihulma bilang
mapanlabang panulat
at bisig ng katotohanan
sa pagpapatuloy ng pagkilos
ng mga nangungulila
para sa kalayaan, hustisyang panlipunan
at bagong demokrasya.

Share This Post