Street Shooter: Manila SunsetOne of the rare times when smog does not obscure Manila’s gorgeous sunset.

Share This Post

3 Comments - Write a Comment

  1. Kakatapos lang bang umulan nito? Rare nga ang mga moments na ito..

    Great shot..

    1. Walang ulan. Isang napaka-init at ma-araw na hapon yan. Salamat, bro.

Comments are closed.